Er hypnose ikke noget mystisk noget? 

Mange forbinder hypnose med noget mystisk og alternativt. Sådan er hypnose ikke i mine hænder. Jeg er som psykolog videnskabeligt uddannet og følger løbende med i international forskning i hypnose. Derudover er jeg jævnligt på kurser for at dygtiggøre mig, så jeg ved, hvor hypnose kan give mening - og hvor det måske bør udelades. Jeg anvender som hovedregel kun hypnose som en integreret del af et samtaleforløb. Det vil sige, at hvis du har brug for en eller to hypnoser for at blive et problem kvit, så vil jeg foreslå, at du finder en anden, som kan hjælpe dig.   

Hvordan foregår det i praksis?

Når jeg bruger hypnose i terapeutisk sammenhæng, er det altid med udgangspunkt i det overordnede tema, som du gerne vil arbejde med. Ud fra vores samtaleforløb vurderer jeg, hvordan vi bedst kan arbejde med temaet - og nogle gange vil jeg foreslå, at vi bruger hypnose. Det kan også være, at du kommer med et ønske om personlig udviking og selv har et ønske om at bruge hypnose som redskab hertil. 

Konkret starter hypnose med induktionen, hvor du bliver talt i trance. Når man er i denne tilstand, er underbevidstheden mere tilgængelig at arbejde med. Arbejdet sker via en række suggestioner, som er udsagn der påvirker dine tanker og følelser, og som tager udgangspunkt i de mål du gerne vil arbejde henimod. Ved hypnoterapi sker det terapeutiske arbejde ligeledes i trancen. Endelig afsluttes hypnosen med en dehypnotisering, hvor du tales ud af trancen igen og vender tilbage til normal vågen tilstand. Herefter taler vi om din oplevelse under hypnosen, og hvad du har fået ud af det. 

Virker det for alle?  

Langt de fleste mennesker kan hypnotiseres. Nogle er dog mere modtagelige end andre (særligt hypnotiserbar), og et lille fåtal har meget svært ved få noget ud af hypnose, typisk fordi de har svært ved at give slip og komme i trance. Jo flere gange man har været i hypnose, jo lettere har man ved at gå i trance, og har man arbejdet med meditation og mindfulness, er der et rigtig godt fundament for også at kunne få meget ud af hypnose. 

Jeg arbejder ikke med hypnose ift. mennesker, som har fået diagnosticeret schizofreni eller personlighedsforstyrrelse. 

bubblemedia