Vold på hjernen

  • Vold på hjernen

05. juni 2017

I den forgangne uge viste DR programmet 'Vold på hjernen' om den 35-årige Jacob, der havde siddet i fængsel størstedelen af sit voksenliv pga. vold. Programmet handlede om Jacobs deltagelse i et forskningsprojekt, som har været i gang gennem flere år, hvor man ved hjælp af scanninger har kortlagt hjernerne hos en gruppe meget voldelige mænd og sammenlignet dem med helt almindelige mennesker, som er bedre til at styre deres impulser.

Resultaterne var egentlig ikke så overraskende, hvis man er lidt inde i neuroområdet. Man fandt ud af, at de meget voldelige mænd havde en overaktiv amygdala, som er en kerne inde i hjernen, der fungerer som vagtpost. Den vurderer hele tiden på omgivelserne, om der er noget vi skal kæmpe eller flygte fra.
De voldelige mænd vælger oftere at blive og kæmpe fremfor at flygte, og Jacob i udsendelsen kunne også opleve nærmest en rus ved at slås.

Scanningerne viste også, at de netværk i hjernen, som stabiliserer vores adfærd bl.a. ved at hæmme vores impulser, var spinkle hos de mænd, som er stærkt voldelige. Det er netværk, som rækker frem til den forreste del af hjernen - den del der hedder præfrontal cortex eller pandelapperne på godt dansk. Udviklingen af de stabiliserende netværk er bl.a. afhængige af vores barndomsoplevelser og i nogen grad også af vores gener.
Lægernes håb var, at de med deres forskning måske kunne udvikle ny medicin, som kunne stoppe den voldelige adfærd.

Min tanke var, at vi måske ikke behøver ny medicin, men kunne bruge noget af det, vi allerede ved virker. Vi ved fx at daglig meditation, mindfulness eller hypnose kan ændre på vores hjerner i den ønskede retning til en bedre regulering af vores følelser. Det at lade hjernen komme i intensiv ro hver dag styrker de netværk, som rækker ud til pandelapperne.

Jeg ser det jævnligt med klienter: De, som får udviklet gode rutiner fx med at bruge selvhypnose derhjemme, bliver generelt mere velregulerede i deres følelsesliv. De får færre smerter, hvis det er deres problemstilling – de får mindre angst, hvis det er angst som præger dem – og hvis de er stressramte, så bliver de mere robuste, og hukommelsen begynder langsomt at blive normal igen.

Jacob i programmet følte en lettelse ved, at hans hjerne var anderledes. Så var det jo ikke helt hans skyld, at han var voldelig, mente han.. For mig at se understøtter forskerne i forsøget desværre denne idé: Nu skal de bare udvikle noget medicin, som han kan tage – så har han heller ikke selv ansvar for at ændre sin adfærd – det vil pillerne kunne klare.

Hvis vi nu i stedet lærte ham simple redskaber i form af meditation eller selvhypnose - redskaber som han kunne bruge til at træne sin hjerne i bedre balance, så ville Jacob selv få ansvaret for løsningen på problemet. Og når han så nåede i land, ville det være HANS fortjeneste. Og vi ville få en samfundsborger ud af fængslet, som reelt havde mulighed for at komme videre med sit liv, fordi han får troen på egne evner tilbage igen - plus han formodentlig ville kunne styre sine impulser langt bedre.

Hvis nogen skulle brænde inde med en god sum penge til et forskningsprojekt, der kunne undersøge dette, så vil jeg meget gerne være med om bord!!

Hvis du har lyst til at lære at bruge selvhypnose til en kort afslapning, så kan du lytte til denne korte instruktion.

Gå til bloggen


Kommentarer

bubblemedia