Behandling af kvalme ved kemoterapi

  • Behandling af kvalme ved kemoterapi

30. november 2020

Jesper opsøgte mig, fordi han var i kemobehandling pga. kræft. Det gik godt med behandlingen, og der var masser af mod på tilværelsen. Men Jesper var meget plaget af kvalme, som især opstod, når han lugtede karry, plaster og håndsprit.

I en tid med corona og håndsprit overalt kan det være særdeles belastende at få kvalme ved spritlugt, men også de andre dufte gav problemer. Især når Jesper hver 2. uge skulle i kemobehandling, fordi plastre og sprit fyldte en del.

Og så var der karry… ved første kemobehandling bestod frokosten på hospitalet af sandwich med kylling og karrydressing. Og karrydressingen blev hos Jesper forbundet med følelsen af, når medicinen løb ind i kroppen og gav ekstremt ubehag og kvalme.

Første konsultation

Første gang Jesper kom i klinikken, talte vi om hans forløb. Jeg har brug for at orientere mig både omkring fakta, men samtidig bruger jeg også klienternes fortælling til at få en fornemmelse af, hvordan de fungerer som menneske.

Hvordan forholder de sig til dem selv og deres omgivelser? Har de en oplevelse af, at de selv kan påvirke deres liv og hvordan de har det – eller er de håbløse og har mistet alt tro på, at de selv kan påvirke noget? Det giver mig en viden om, hvor jeg skal sætte ind for at opnå resultater med behandlingen.

Jesper var et stærkt menneske, fuld af tro på, at han selv kunne gøre en forskel – også i sin kræftbehandling. Han havde opsøgt forskellige typer alternativ behandling og var af den overbevisning, at han havde en afgørende rolle selv i at blive helbredt via den måde, han forholdt sig til sygdommen på.

Han mente ikke selv, at han på noget tidspunkt havde været bange i forløbet. Derfor forstod han heller ikke, hvorfor hans krop i den grad reagerede med kvalme. En kvalme han havde læst sig frem til i høj grad var psykologisk fremkaldt.

Der var også en anden type kvalme, som opstod som reaktion på hans kemo, men den føltes anderledes – og det var ikke den som var årsagen til, at han opsøgte mig.

Anticipatory nausea – en kvalme som er indlært

Jesper havde læst op på ’anticipatory nausea and vomiting’ (ANV), som er en type kvalme (og nogle gange opkast) som er psykologisk fremkaldt i forbindelse med kemobehandling. Det er en kvalme, som kroppen fremkalder som reaktion på en ’trigger’- hos Jesper var triggerne duften af karry, plaster og sprit. 

Måske kender du forsøget med Pavlovs hunde, som indlærer at producere spyt ved at høre en klokke, som de forbinder med mad. Det er samme mekanisme, som er på spil hos kræftpatienten, der udvikler ANV. I Jespers tilfælde havde hans krop indlært at fremkalde kvalme ved bestemte dufte.

Ca. hver 3. kemopatient udvikler denne type af kvalme, og styrken af kvalmen før behandlingen har også betydning for, hvor meget kvalme man vil opleve bagefter, når kemoen er kommet ind i kroppen. Derfor kan der være god grund til at prøve at mindske kvalmen/ ANV.

Jesper havde selv fundet frem til, at der var gode resultater med behandling med hypnose – og derfor kom han til mig.

Kvalme = højt angstniveau

Når ens krop reagerer med kraftig kvalme på noget, er det tegn på en heftig reaktion i vores autonome nervesystem. Kvalme og andre reaktioner som diarré, migræne, svimmelhed og opkast er tegn på, at angstniveauet i kroppen er så højt, at vi bevæger os fra den kendte kamp/ flugt-forsvarsmekanisme, hvor speederen i nervesystemet er aktiveret (det sympatiske nervesystem), og over i en mere opgivende ’frysreaktion’, hvor bremsen i nervesystemet aktiveres (det parasympatiske nervesystem).

For mig viser det, at vi skal arbejde med at dæmpe angstniveauet betydeligt for at komme kvalmen til livs.

Det som var interessant hos Jesper var, at han ikke selv kunne mærke sin frygt. Men hans symptomer fortalte mig, at på indersiden reagerede han kraftigt på nogle oplevelser fra hans forløb.

Arbejde tilbage til der hvor det starter

Jeg syntes, det var vigtigt, at vi fik undersøgt hvad der skete helt i starten af Jespers forløb og fik beroliget den udgave af ham, som var blevet så påvirket, at han havde udviklet kvalme. Først spurgte jeg ind til forløbet i den normale samtale.

Jesper fik her med det samme kontakt med kvalmen – og jeg bad ham lægge hånden på maven, lukke øjnene og mærke, om han allerede nu kunne gå tilbage til der, hvor følelsen startede.

Jesper var med det samme tilbage ved første kemobehandling og lugtede de ildelugtende karrysandwiches, som blev serveret til frokosten.

Jeg spurgte til, hvordan kræften var blevet konstateret. Jesper havde haft meget svage mavesmerter, men høj feber og var blevet indlagt. Efter en CT scanning fik han så midt om natten, fuldstændig uforberedt og alene i sin sygehusseng, at vide af en lægevikar, at han sikkert havde tarmkræft med spredning til lever og lunger.

Der var ingen tydelig reaktion at se på Jesper, da han fortalte, men for mig er sådan en historie vigtig, fordi der kan ligge et chok gemt her– og måske også en vrede over måden, beskeden blev givet på. Jesper tillagde det ikke selv nogen betydning.

Hypnosebehandling

Vi gik til hypnosearbejdet. Her fik jeg først Jesper ned i en tilstand af dyb afslapning/ trance. I denne tilstand kan vi arbejde ned i den del af hukommelsen, som vi ikke normalt har adgang til i helt almindelig vågen tilstand. Samtidig kobler vores frontallapper i nogen grad fra, så vi bedre kan mærke vores følelser.

Først skulle vi finde et trygt sted til Jesper, hvor han kunne finde ro og sikkerhed. Han havde en fantastisk naturoplevelse med sig, som vi brugte, og han var fuldkommen afslappet og tryg.

Dernæst spolede vi tilbage til den første kemobehandling, som Jesper havde fundet allerede i vores samtale. Her lå et arbejde i at gøre ham tryg og give ham håb og tro på, at det nok skulle gå. Det hjalp i nogen grad – men det var som der var en uro, der ikke kunne slippe.

Dette fortalte mig, at vi måske skulle endnu længere tilbage – så jeg bad ham spole tilbage til oplevelsen midt om natten, alene i sengen på sygehuset, hvor han fik beskeden om, at han havde kræft og med kun få behandlingsmuligheder.

Med den viden han havde i dag, kunne han nu berolige sig selv i den bange udgave der i sengen, og samtidig visualisere, at han skældte lægen ud og kom af med sin vrede.

NU kunne Jesper finde ro. En meget dyb ro, som føltes meget stærk i ham.

Nu kunne jeg bruge ’suggestioner’ – forslag til underbevidstheden om, at han ville kunne tåle hvilken som helst lugt/ duft – være fri for kvalme og ubehag – føle sig tryg og sikker uanset om han sad i kemobehandlingen eller derhjemme. Og derefter kunne han komme ud af trancetilstanden igen.

Hypnose til at fremkalde ro

Det var vigtigt for mig at give Jesper et redskab med hjem, som han kunne bruge til at berolige sit nervesystem undervejs i sine behandlinger. Nu var Jesper dejligt afslappet, så vi lavede bare en ti minutter lang indspilning til ham, hvor han blev guidet til den fantastiske oplevelse, han havde haft i naturen – som havde givet ham en stor ro. Lynhurtigt var han i roen, og indspilningen blev afsluttet. 

Tanken var, at Jesper kunne bruge denne indspilning, dels til at træne sin hjerne i at aktivere beroligende netværk hjemme, men også kunne bruge indspilningen når han skulle i behandling. Kemobehandling kan påvirke selv den stærkeste mand psykisk. Måske ikke så han selv kan mærke det – men under overfladen vil nervesystemet være på et stort arbejde, og der vil formentlig være både en kropslig og følelsesmæssig reaktion (de to ting hænger meget tæt sammen og kan egentlig ikke adskilles).

Anden konsultation

Da Jesper kom et par uger senere, var han sluppet helt af med sin kvalme ved karry. Han havde stadig kvalme ved plaster og sprit. Han havde trænet at finde ro og kunne på ti sekunder komme i en tilstand af dyb afslapning.

Vi arbejdede nu på en anden måde med den resterende kvalme. Her brugte jeg en teknik, hvor vi forvirrer nervesystemet. Jesper blev bragt i dyb ro (han kunne selv) – og vi lavede et fysisk anker, hvor han lagde roen ind i venstre håndled.

Med suggestioner (sætninger som jeg siger) fortalte jeg ham, at han altid ville kunne gribe fat her og finde roen igen, uanset hvor han var.

Det vi gør her er at lave en ’betinget reaktion’, hvor kroppen indlærer, at ved bestemte triggere vil kroppen få en bestemt reaktion – ligesom Jesper tidligere havde indlært kvalme, lærte han nu at finde ro ved at gøre en bestemt handling – gribe fat i venstre håndled.

Så bad jeg Jesper gribe fat i venstre skulder og aktivere sin uro. Han skulle bare forestille sig, at jeg sad med plaster tæt på, så mærkede han en voldsom uro. Efter at være i uroen kort tid, skulle han nu igen skifte tilbage til roen ved at flytte højre hånd ned til venstre håndled. Straks regulerede uroen ned til et minimum. Tilbage til uroen, som nu allerede var noget lavere end før. Og tilbage til roen. Allerede tredje gang han skulle aktivere uroen, var den blevet svær at kalde frem.

Ved femte aktivering var der ikke mere uro tilbage, og jeg kunne nu sætte plaster på ham helt oppe ved halsen, uden at han reagerede. Vi testede så med håndsprit, og heller ikke her var der mere aktivering.

Kvalmen var nu væk.

Opfølgning

Jeg talte med Jesper igen efter en uges tid. Der var ikke mere psykologisk fremkaldt kvalme tilbage, og han oplevede, at han havde en stor ro, når han tog til behandlinger. Der var fortsat en medicinsk fremkaldt kvalme i dagene efter kemo, som han også i nogen grad kunne dæmpe, men lægerne ønskede ikke, at han droppede den kvalmestillende medicin, fordi den også havde andre vigtige effekter end at stille kvalmen.

En måned senere skriver han: 

"Jeg har det fortsat rigtig godt. Har i går søndag overstået min niende behandling og helt uden bivirkninger denne gang.

Fredag (dagen for behandlingen) er altid rigtig “træls” at skulle igennem, men allerede lørdag formiddag var jeg mere eller mindre i luften igen. Jeg bruger dine teknikker hele tiden og det er ekstremt effektivt. Selv når jeg ligger i min seng og skal sove, bruger jeg 15 sekunder på at finde roen, og så sover jeg derefter otte timer i streg...

Hvad angår bivirkningerne (at de ikke er der længere), så er jeg sikker på at det er en kombination af mit mentale arbejde (Dine teknikker), samt de kosttilskud som jeg tager. Jeg mediterer ikke i et fast mønster. Men mediterer når jeg ved jeg kommer under pres (op til fx en lægesamtale), men også så snart jeg føler den mindste uro banke på.


Her når jeg med det samme at stoppe tankemylder ved blot at tage fat i mit anker samt styre vejrtrækningen.
Stor stor tak til dig for at vise mig vejen.
Det har været en fantastisk hjælp.
Jesper" 

Har du eller nogen du kender behov for hjælp til kvalmebehandling, så er du velkommen til at kontakte mig på tlf.  6055 9194 eller på mail kontakt@psykologbeck.dk  - send blot en besked, at du gerne vil have en sikker mail, så sender jeg dig en mulighed for at skrive en krypteret besked. 

Billede af OpenClipart-Vectors fra Pixabay

Gå til bloggen


Kommentarer

bubble